Marchew siewna na użytek zewnętrzny – ciąg dalszy

Należy zwracać uwagę na pochodzenie marchwi, bowiem, podobnie jak niektóre inne warzywa (buraki, szpinak, szczaw, rabarbar, wszystkie kapustne) ma ona właściwości zatrzymywania i gromadzenia szkodliwych azotanów, występujących w glebie nadmiernie zasilanej mineralnymi nawozami azotowymi bądź pochodzących z innych źródeł (dymy, pyły, ścieki, pestycydy). Taka marchew czy sok z niej może wywołać, groźne szczególnie u małych dzieci, zatrucia. Azotany przemieniają sie w azotyny, które z kolei zmieniają hemoglobinę w methemoglobinę. Ostre zatrucia azotynami charakteryzują się zaczerwienieniem twarzy i powłok skórnych, a w ciężkich przypadkach sinicą spowodowaną porażeniem układu krążenia i obecnością methemoglobiny we krwi. Występuje także rozszerzenie obwodowych naczyń tętniczych i spadek ciśnienia tętniczego krwi, czasem wymioty, biegunka, bóle głowy, drgawki. Azotany znajdujące się w wodzie pitnej zajmują eksponowane miejsce w zatruciach małych, do pół roku życia, dzieci. Zatrucia te jedynie przy natychmiastowej pomocy, wobec silnych objawów methemoglobiny, nie kończą się śmiercią. Niemowlętom nie należy podawać szpinaku, który zawiera 0,36 proc. azotanów.

Marchew może także zawierać resztki pestycydów, które lokalizują się w częściach peryferyjnych korzenia i dają się stosunkowo łatwo wyeliminować przez staranne skrobanie, ale należy pamiętać, że nawet marchew rosnąca z dala od największych źródeł zanieczyszczeń tymi toksycznymi związkami nie musi być całkowicie ich pozbawiona, co należy mieć na uwadze i starannie przygotowywać marchew przed spożyciem. To konieczny warunek, by marchew, której wartość biologiczna substancji czynnych przewyższa wiele innych warzyw leczniczych, w pełni z pożytkiem wykazała swoje właściwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>